Câu hỏi
Hôn nhân là kết  hợp bình đẳng giữa 2 người: đàn ông và đàn bà hoặc người đồng giới theo nguyên tắc tự nguyện dựa trên quy định của pháp luật. Bình đẳng giữa vợ và chồng là bình đẳng ...
đã giải quyết 0
3 years 1 Câu trả lời 283 xem

Câu hỏi
Anonymous
Marketing online hay còn gọi là tiếp thị trực tuyến là hoạt động tiếp thị cho sản phẩm và dịch vụ thông qua mạng internet kết nối toàn cầu. Các hình thức marketing online + Marketing online thông qua việc tối ưu ...
đang xử lý 0
Anonymous 3 years 1 Câu trả lời 245 xem

Câu hỏi
Digital Marketing hay còn gọi là là Tiếp thị số là việc sử dụng các thiết bị điện tử (digital) để quảng bá sản phẩm dịch vụ có mục tiêu, có thể đo lường được, có tính tương tác để ...
đã giải quyết 0
3 years 1 Câu trả lời 252 xem

Câu hỏi
Bóng đá hay còn gọi là Túc Cầu có nguồn gốc từ Trung Quốc vào thế kỷ 2 hoặc 3 trước công nguyên. Ban đầu, bóng đá chỉ là một bài luyện tập, rèn luyện sức khỏe cho binh lính ...
đang xử lý 0
3 years 1 Câu trả lời 397 xem