Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) là gì?

Câu hỏi

Được thành lập vào năm 1995, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) là một tổ chức quốc tế giám sát các quy tắc thương mại toàn cầu giữa các quốc gia. Nó thay thế Thỏa thuận chung năm 1947 về Thuế quan và Thương mại (GATT) được tạo ra sau Thế chiến II.

WTO dựa trên các thỏa thuận được ký kết bởi phần lớn các quốc gia thương mại trên thế giới. Chức năng chính của tổ chức là giúp các nhà sản xuất hàng hóa và dịch vụ, nhà xuất khẩu và nhà nhập khẩu bảo vệ và quản lý doanh nghiệp của họ. Tính đến năm 2019, WTO có 164 quốc gia thành viên, trong đó Liberia và Afghanistan là những thành viên gần đây nhất, đã tham gia vào tháng 7 năm 2016 và 23 quốc gia quan sát cá mập.

Bạn biết gì về tổ chức thương mại thế giới

WTO về cơ bản là một thực thể tranh chấp hoặc hòa giải thay thế, duy trì các quy tắc thương mại quốc tế giữa các quốc gia. Tổ chức này cung cấp một nền tảng cho phép các chính phủ thành viên đàm phán và giải quyết các vấn đề thương mại với các thành viên khác. Trọng tâm chính của WTO, là cung cấp các tuyến giao tiếp mở liên quan đến thương mại giữa các thành viên.

Ví dụ, WTO đã hạ thấp các rào cản thương mại và gia tăng thương mại giữa các quốc gia thành viên. Mặt khác, nó cũng đã duy trì các rào cản thương mại khi có ý nghĩa để làm như vậy trong bối cảnh toàn cầu. Do đó, WTO cố gắng cung cấp hòa giải đàm phán có lợi cho nền kinh tế toàn cầu.

Sau khi các cuộc đàm phán hoàn tất và có một thỏa thuận, WTO sẽ đề nghị giải thích thỏa thuận đó trong trường hợp có tranh chấp trong tương lai. Tất cả các hiệp định của WTO bao gồm một quá trình giải quyết, theo đó tổ chức tiến hành giải quyết xung đột trung lập một cách hợp pháp.

Không thể đàm phán, hòa giải hoặc giải quyết nếu không có các hiệp định WTO nền tảng. Các hiệp định này đặt ra các quy tắc nền tảng pháp lý cho thương mại quốc tế mà WTO giám sát. Họ ràng buộc một chính phủ đất nước với một loạt các ràng buộc phải được tuân thủ khi thiết lập các chính sách thương mại trong tương lai. Các thỏa thuận này bảo vệ các nhà sản xuất, nhập khẩu và xuất khẩu đồng thời khuyến khích các chính phủ thế giới đáp ứng các tiêu chuẩn xã hội và môi trường cụ thể.

Ưu điểm và nhược điểm của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO)

Lịch sử thương mại quốc tế là cuộc chiến giữa chủ nghĩa bảo hộ và thương mại tự do, và WTO đã thúc đẩy toàn cầu hóa với cả những tác động tích cực và bất lợi. Các nỗ lực của tổ chức đã tăng cường mở rộng thương mại toàn cầu, nhưng một tác dụng phụ là tác động tiêu cực đến cộng đồng địa phương và nhân quyền.

Những người ủng hộ WTO, đặc biệt là các tập đoàn đa quốc gia (MNCs) tin rằng tổ chức này có lợi cho kinh doanh, chứng kiến ​​sự kích thích thương mại tự do và sự suy giảm tranh chấp thương mại có lợi cho nền kinh tế toàn cầu. Những người hoài nghi tin rằng WTO làm suy yếu các nguyên tắc của dân chủ hữu cơ và mở rộng khoảng cách giàu nghèo quốc tế. Họ chỉ ra sự suy giảm của các ngành công nghiệp trong nước và gia tăng ảnh hưởng của nước ngoài là tác động tiêu cực đến nền kinh tế thế giới.

Là một phần trong những nỗ lực rộng lớn hơn của ông nhằm đàm phán lại các thỏa thuận thương mại quốc tế của Hoa Kỳ, Tổng thống Trump đã đe dọa rút khỏi WTO, gọi đó là một thảm họa. Việc Mỹ rút khỏi WTO có thể phá vỡ hàng nghìn tỷ đô la trong thương mại toàn cầu.

0
admin 9 months 0 Câu trả lời 81 xem 0

Giới thiệu admin

Trả lời câu hỏi

Browse
Browse

Ba cộng ba bằng mấy? ( 6 )