Hiệp định chung về thuế quan và thương mại là gì?

Câu hỏi

Hiệp định chung về thuế quan và thương mại (GATT) được tạo ra sau Thế chiến II để hỗ trợ phục hồi kinh tế toàn cầu thông qua tái cấu trúc và tự do hóa thương mại toàn cầu. Mục tiêu chính của GATT là giảm các rào cản đối với thương mại quốc tế thông qua việc giảm thuế, hạn ngạch và trợ cấp. Kể từ đó, nó đã được thay thế bởi sự thành lập của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Thỏa thuận chung về thuế quan và thương mại

Hiệp định chung về thuế quan và thương mại (GATT) được thành lập năm 1947 với một hiệp ước được ký bởi 23 quốc gia và được ký kết thành luật quốc tế vào ngày 1 tháng 1 năm 1948. GATT vẫn là một trong những đặc điểm trọng tâm của các hiệp định thương mại quốc tế cho đến khi nó được thay thế bởi thành lập Tổ chức Thương mại Thế giới vào ngày 1 tháng 1 năm 1995. Đến thời điểm này, 125 quốc gia đã ký kết các thỏa thuận của mình, bao gồm khoảng 90% thương mại toàn cầu.

Mục đích của GATT là hình thành các quy tắc nhằm chấm dứt hoặc hạn chế các tính năng tốn kém và không mong muốn nhất của thời kỳ bảo hộ trước chiến tranh, cụ thể là các rào cản thương mại định lượng như kiểm soát thương mại và hạn ngạch. Thỏa thuận cũng cung cấp một hệ thống để phân xử các tranh chấp thương mại giữa các quốc gia và khuôn khổ cho phép một số cuộc đàm phán đa phương để giảm bớt các hàng rào thuế quan. GATT được coi là một thành công đáng kể trong những năm sau chiến tranh.

Thành tựu quan trọng của GATT

Một trong những thành tựu quan trọng của GATT là thương mại mà không bị phân biệt đối xử. Mọi thành viên đã ký của GATT phải được đối xử bình đẳng như mọi người khác. Đây được gọi là nguyên tắc quốc gia được ưa chuộng nhất (và nó đã được thực hiện trong WTO). Một kết quả thực tế của điều này là một khi một quốc gia đã đàm phán cắt giảm thuế với một số quốc gia khác (thường là đối tác thương mại quan trọng nhất của mình), thì việc cắt giảm này sẽ tự động áp dụng cho tất cả các bên ký kết GATT. Các điều khoản thoát đã tồn tại, theo đó các quốc gia có thể đàm phán các trường hợp ngoại lệ nếu các nhà sản xuất trong nước của họ sẽ bị tổn hại đặc biệt do cắt giảm thuế.

Hầu hết các quốc gia đã áp dụng nguyên tắc quốc gia được ưa chuộng nhất trong việc thiết lập thuế quan, phần lớn thay thế hạn ngạch. Thuế quan (thích hợp hơn hạn ngạch nhưng vẫn là rào cản thương mại) đã lần lượt được cắt giảm đều đặn trong các vòng đàm phán liên tiếp. Thuế suất trung bình giảm từ khoảng 22% khi GATT lần đầu tiên được ký tại Geneva năm 1947, xuống còn khoảng 5% vào cuối Vòng đàm phán Uruguay (kết thúc năm 1993). Vòng đàm phán Uruguay cũng đàm phán thành lập WTO, một tổ chức chính thức đã tiếp thu và mở rộng GATT.

0
admin 9 months 0 Câu trả lời 116 xem 0

Giới thiệu admin

Trả lời câu hỏi

Browse
Browse

Ba cộng ba bằng mấy? ( 6 )