Hôn nhân là gì?

Question

Hôn nhân là kết  hợp bình đẳng giữa 2 người: đàn ông và đàn bà hoặc người đồng giới theo nguyên tắc tự nguyện dựa trên quy định của pháp luật. Bình đẳng giữa vợ và chồng là bình đẳng về quyền lợi và địa vị xã hội.

1

Answer ( 1 )

  0
  2018-07-22T03:48:27+00:00

  Theo mình hiểu thì: Hôn nhân là kết hợp bình đẳng tự nguyện giữa người vợ và người chồng về quyền lợi, địa vị xã hội theo quy định của pháp luật. Nghĩa là hôn nhân hợp pháp là việc đăng kí kết hôn phải tuân theo quy định của pháp luật, được pháp luật bảo vệ .

  Ngoài ra Hôn nhân còn có thể hiểu:

  Hôn nhân là sự gắn kết của 2 người về thể xác và tâm hồn

  Hôn nhân là sự phụ thuộc và ràng buộc lần nhau giữa hai người.

  Hôn nhân là nơi cho bạn cảm giác an toàn khi bạn phải trải qua khoảng thời gian tồi tệ nhất trong cuộc sống.

  Best answer

Leave an answer

Browse
Browse

Ba cộng ba bằng mấy? ( 6 )