Kiểm soát vốn là gì?

Câu hỏi

Kiểm soát vốn là đại diện cho bất kỳ biện pháp nào được thực hiện bởi chính phủ, ngân hàng trung ương hoặc cơ quan quản lý khác để hạn chế dòng vốn nước ngoài vào và ra khỏi nền kinh tế trong nước. Những kiểm soát này bao gồm thuế, thuế quan, luật pháp, hạn chế khối lượng và lực lượng dựa trên thị trường. Kiểm soát vốn có thể ảnh hưởng đến nhiều loại tài sản như cổ phiếu, trái phiếu và giao dịch ngoại hối.

Bạn hiểu gì về kiểm soát vốn

Kiểm soát vốn được thiết lập để điều chỉnh dòng tài chính từ thị trường vốn vào và ra khỏi tài khoản vốn của một quốc gia. Những kiểm soát này có thể là toàn bộ nền kinh tế hoặc cụ thể cho một ngành hoặc ngành. Chính sách tiền tệ của chính phủ có thể ban hành kiểm soát vốn. Họ có thể hạn chế khả năng của công dân trong nước để có được tài sản nước ngoài, được gọi là kiểm soát dòng vốn hoặc khả năng mua tài sản trong nước của người nước ngoài, được gọi là kiểm soát dòng vốn.

Kiểm soát chặt chẽ thường được tìm thấy ở các nền kinh tế đang phát triển nơi dự trữ vốn thấp hơn và dễ bị biến động.

Các tranh luận về kiểm soát vốn

Các nhà phê bình tin rằng kiểm soát vốn vốn đã hạn chế tiến bộ và hiệu quả kinh tế trong khi những người đề xuất cho rằng họ thận trọng vì chúng làm tăng sự an toàn của nền kinh tế. Hầu hết các nền kinh tế lớn nhất thế giới đều có chính sách kiểm soát vốn tự do và đã loại bỏ các quy tắc chặt chẽ hơn từ quá khứ.

Tuy nhiên, hầu hết các nền kinh tế tương tự đều có các biện pháp ngăn chặn cần thiết để ngăn chặn một cuộc rút vốn ồ ạt trong thời gian khủng hoảng hoặc một cuộc tấn công đầu cơ lớn vào tiền tệ. Các yếu tố như toàn cầu hóa và hội nhập thị trường tài chính đã góp phần làm giảm bớt sự kiểm soát vốn nói chung.

Mở cửa một nền kinh tế cho vốn nước ngoài thường cung cấp cho các công ty khả năng tiếp cận vốn dễ dàng hơn và có thể tăng nhu cầu tổng thể đối với chứng khoán trong nước.

Ví dụ thế giới thực

Kiểm soát vốn thường được thiết lập sau một cuộc khủng hoảng kinh tế để ngăn chặn công dân trong nước và các nhà đầu tư nước ngoài trích tiền từ một quốc gia. Ví dụ, vào ngày 29 tháng 6 năm 2015, Ngân hàng Trung ương châu Âu đã đóng băng hỗ trợ cho Hy Lạp trong cuộc khủng hoảng nợ có chủ quyền châu Âu.

Hy Lạp đã phản ứng bằng cách đóng cửa các ngân hàng của mình và thực hiện kiểm soát vốn từ ngày 29 tháng 6 đến ngày 7 tháng 7 năm 2015, vì sợ rằng công dân Hy Lạp sẽ bắt đầu một cuộc chạy đua vào các ngân hàng trong nước. Kiểm soát vốn bằng tiền đặt giới hạn cho phép rút tiền mặt hàng ngày được phép tại các ngân hàng và đặt các hạn chế đối với chuyển tiền và thanh toán bằng thẻ tín dụng ở nước ngoài.

Vào ngày 22 tháng 7 năm 2016, Bộ trưởng Tài chính của Hy Lạp đã báo cáo rằng nước này sẽ giảm bớt sự kiểm soát vốn để tăng niềm tin vào các ngân hàng Hy Lạp. Việc nới lỏng dự kiến ​​sẽ làm tăng lượng tiền được giữ tại các ngân hàng Hy Lạp.

Theo The Guardian, trong khi Hy Lạp đang đặt cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất đằng sau nó khi nó thoát khỏi chương trình cứu trợ. Chính phủ nới lỏng các giới hạn rút tiền mặt và tăng trợ cấp cho chuyển tiền mặt kinh doanh.

0
admin 9 months 0 Câu trả lời 108 xem 0

Giới thiệu admin

Trả lời câu hỏi

Browse
Browse

Ba cộng ba bằng mấy? ( 6 )