Marketing Online là gì?

Question

Marketing online hay còn gọi là tiếp thị trực tuyến là hoạt động tiếp thị cho sản phẩm và dịch vụ thông qua mạng internet kết nối toàn cầu.

Các hình thức marketing online

+ Marketing online thông qua việc tối ưu website trên các công cụ tìm kiếm (Search Engine Optimization – SEO)
+ Marketing online thông qua quảng cáo trên các công cụ tìm kiếm (Search Engine Marketing – SEM)
+ Marketing online quảng cáo hiển thị như website banner/pop-ups hay quảng cáo đa phương tiện (rich media) hay quảng cáo tương tác (interactive advertising) như in-text/in-game.
+ Marketing online qua E-mail Marketing
+ Marketing online qua mạng cộng đồng (Viral Marketing).
+ Marketing online qua việc quảng cáo trên các Web 2.0 như blog hay các diễn đàn, website tin tực, chuyên đề .v.v.v

0

Answer ( 1 )

    0
    2018-07-25T03:48:04+00:00

    Hay lắm!

Leave an answer

Browse
Browse

Ba cộng ba bằng mấy? ( 6 )