Phương pháp vpa là gì

Question

Phương pháp VPA (Volume Spread Analysis) là kỹ thuật nhận diện dòng tiền thông minh bằng hành động giá kết hợp khối lượng giao dịch – Anna Coulling. Kỹ thuật này nghiên cứu dựa trên cách các nhà giao dịch huyền thoại đã từng làm như Jesse Livermore, Richard Wyckoff, Charles Dow….

-1

Leave an answer

Browse
Browse

Ba cộng ba bằng mấy? ( 6 )