Tại sao nước biển lại mặn?

Question

Nước biển mặn là do nước biển chứa lượng muối rất lớn. Bởi vì nước mưa hòa tan các khoáng chất và muối từ đá và đất khô, rồi cuốn trôi chúng ra sông, sông lại chảy ra biển. Mặc dù, lượng muối tích tụ trong các dòng sông là rất nhỏ, không đầy 1/200 lượng natri clorua tồn tại trong nước biển.

1

Leave an answer

Browse
Browse

Ba cộng ba bằng mấy? ( 6 )