Tại sao nước biển lại màu đen?

Question

Nước biển có màu đen hay còn gọi là Biển Đen bởi vì trong nước biển chứa nhiều chất H2S làm cho nước biển sậm màu bắt đầu từ độ sâu khoảng 100m trở xuống.

0

Leave an answer

Browse
Browse

Ba cộng ba bằng mấy? ( 6 )