Tại sao nước biển lại màu xanh?

Question

Tại vì khi những phân tử nước hấp thụ ánh sáng, chúng hấp thụ tần số đỏ nhiều hơn tần số của màu xanh, vì vậy, màu xanh thường xuất hiện trên bề mặt. Tuy hiệu ứng nhỏ, nhưng màu xanh vẫn được nhìn thấy rõ ràng hơn khi quan sát qua các lớp nước. Hơn nữa, nhờ bầu trời xanh phản chiếu xuống nên màu biển cũng đậm hơn màu trời. Điều này cũng lí giải rằng, nước biển màu xanh không phải vì sự phản chiếu của bầu trời.

0

Leave an answer

Browse
Browse

Ba cộng ba bằng mấy? ( 6 )