Tại sao nước biển lại màu đỏ?

Question

Biển Đỏ là nước biển có màu đỏ bởi vì ở nơi đây luôn có một loại rong màu đỏ sống và phát triển mạnh. Nước biển dưới ánh sáng khuếch tán của bầu trời nên nước biển có màu đỏ.

0

Leave an answer

Browse
Browse

Ba cộng ba bằng mấy? ( 6 )