Tâm lý học trong đầu tư Chứng khoán là gì?

Question

Tâm lý học trong đầu tư chứng khoán là bản hướng dẫn cặn kẽ giúp bạn thấu hiểu tâm lý đằng sau tính kỷ luật và sự biến đổi bản thân cần thiết để trở thành 1 nhà giao dịch chứng khoán hoặc hợp đồng tương lai thành công. Nhiều niềm tin giúp ta hoạt động hiệu quả trong xã hội thực lại là rào cản tâm lý trong môi trường giao dịch, khiến ước mở trở thành nhà giao dịch thành công trở nên xa vời. Nhà đầu tư cần có mức độ tự chủ và tự tin rất cao.

0

Leave an answer

Browse
Browse

Ba cộng ba bằng mấy? ( 6 )