Giới thiệu dianaphuong

Câu trả lời ( 1 )

  1. Tháng Cô Hồn là một tín ngưỡng tâm linh truyền thống có từ lâu đời của người Việt. Từ xa xưa, người Việt đã có quan niệm: con người bao gồm hai phần là hồn và xác. Bởi vậy, khi con người chết đi nhưng phần hồn vẫn tồn tại, có người thì được đầu thai kiếp khác hoặc có người thì bị đầy xuống địa ngục, làm quỷ đói quấy nhiễu dương gian.

    Cho nên, từ đó mới xuất hiện quan niệm rằng, “tháng cô hồn” là tháng ma quỷ, không đem lại may mắn nên hầu hết các công việc cưới hỏi, khởi công xây dựng, mua sắm, đi xa… đều tránh tháng 7.

    Tại sao gọi tháng 7 là tháng cô hồn?

    Theo truyền thuyết về ngày lễ Xá Tội Vong Nhân như tín ngưỡng của dân gian, thì trong tháng cô hồn, những linh hồn không có người thờ cúng sẽ lang thang trên dương thế, không có nơi để về. Vào đúng ngày rằm tháng 7, khi mà Quỷ Môn Quan mở cửa, mọi người sẽ làm lễ Xá Tội Vong Nhân để cầu siêu cho những linh hồn này, đồng thời ngăn không cho chúng nhũng nhiễu cuộc sống của gia đình mình.

    Còn theo tích truyện của Phật Giáo, đó là đức phật A Nan Đà khi đang ngồi tại tịnh thất, thì có một con Diệm Khẩu Quỷ vào báo rằng 3 ngày nữa người sẽ chết và cũng bị hóa thành Diệm Khẩu Quỷ. Trừ khi đức phật phải cho chúng thức ăn thì với có thể kéo dài tuổi thọ. Đồng thời người còn tụng kinh siêu độ, vừa để thêm phước cho mình, cũng vừa giúp cho Diệm Khẩu Quỷ có thể siêu thoát và đầu thai kiếp khác.

Trả lời câu hỏi

Browse
Browse

Ba cộng ba bằng mấy? ( 6 )