Truyện Xuyên Không là gì?

Câu hỏi

Truyện xuyên không là thể loại truyện có nhân vật xuyên qua từ thời gian/ không gian này đến một thời gian/ không gian khác.

đang xử lý 0
QuynhAnh 3 years 1 Câu trả lời 293 xem 0

Giới thiệu QuynhAnh

Câu trả lời ( 1 )

  1. Xuyên không nghĩa là xuyên qua thời không hoặc xuyên việt.

    Truyện xuyên không (xuyên qua thời không, xuyên việt) là truyện mà nhân vật chính gặp phải bất trắc và bị biến mất khởi thế giới thực mà nhân vật đang tồn tại đến một không gian khác, thời gian khác hay thời đại khác.

    Có hai loại: Linh hồn và thân thể xuyên không

    + Linh hồn xuyên là khi tỉnh dậy, nhân vật chính đã ở trong một cơ thể khác.
    + Thân thể xuyên là mang theo cả thân thể của mình để trở về cổ đại.

Trả lời câu hỏi

Browse
Browse

Ba cộng ba bằng mấy? ( 6 )