Đăng ký ngay

Đăng nhập

Quên mật khẩu

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Đăng nhập

Đăng ký ngay

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.Morbi adipiscing gravdio, sit amet suscipit risus ultrices eu.Fusce viverra neque at purus laoreet consequa.Vivamus vulputate posuere nisl quis consequat.

Danh mục : Kinh tế

Tổng hợp các câu hỏi về lĩnh vực Kinh doanh được trả lời bởi các chuyên gia, thành viên có trên Hỏi Đáp Xyz. Hãy ĐẶT CÂU HỎI của bạn

Câu hỏi
Tín dụng carbon là giấy phép cho phép công ty nắm giữ nó thải ra một lượng carbon dioxide hoặc khí nhà kính khác. Một tín dụng cho phép phát thải khối lượng bằng một tấn carbon dioxide. Tín dụng carbon ...
0
9 months 0 Câu trả lời 113 xem

Câu hỏi
Lệnh cấm vận là lệnh của chính phủ hạn chế thương mại với một quốc gia cụ thể hoặc trao đổi hàng hóa cụ thể. Một lệnh cấm vận thường được tạo ra do kết quả của hoàn cảnh chính ...
0
9 months 0 Câu trả lời 104 xem

Câu hỏi
Một điều khoản là một quy định trong hợp đồng, văn bản pháp lý hoặc pháp luật. Thông thường quy định yêu cầu hành động trước một ngày cụ thể hoặc trong một khoảng thời gian xác định. Quy định ...
0
9 months 0 Câu trả lời 75 xem

Câu hỏi
CCO (viết tắt trong tiếng Anh là Chief Customer Officer) là Giám đốc kinh doanh, là một chức danh quan trọng trong công ty, chỉ đứng sau Giám đốc Điều hành (CEO). Nếu CEO đóng vai trò là người ...
0
10 months 0 Câu trả lời 54 xem

Câu hỏi
CHRO (viết tắt trong tiếng Anh là Chief Human Resources Officer) có nghĩa là Giám đốc nhân sự, là người có nhiệm vụ phát triển nguồn nhân lực cho công ty, cụ thể hơn là tuyển dụng, huấn luyện người ...
0
10 months 0 Câu trả lời 49 xem

Câu hỏi
CEO (viết tắt trong tiếng Anh là Chief Excutive Officer) có nghĩa là Giám đốc điều hành, là người có chức vụ điều hành cao nhất của 1 tập đoàn, công ty hay tổ chức và là người giữ trách ...
0
10 months 0 Câu trả lời 46 xem

Câu hỏi
CPO (viết tắt trong tiếng Anh là Chief Production Officer) là giám đốc sản xuất trong một doanh nghiệp. CPO chịu trách nhiệm về các hoạt động liên quan đến sản xuất sản phẩm khác nhau trong một tổ chức. ...
0
10 months 0 Câu trả lời 47 xem

Câu hỏi
CSR là trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (tiếng Anh: Corporate Social Responsibility) là một dạng mô hình kinh doanh tự điều chỉnh của các doanh nghiệp đó có trách nhiệm xã hội với chính nó cũng như các ...
0
10 months 0 Câu trả lời 66 xem

Câu hỏi
KPI trong tiếng Anh đầy đủ là “Key Performance Indicator” là chỉ số đo lường và đánh giá hiệu quả hoạt động của một bộ phận trong một công ty hoặc sự vận hành của cả công ty. Mỗi bộ ...
0
10 months 0 Câu trả lời 59 xem