Đăng ký ngay

Đăng nhập

Quên mật khẩu

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Đăng nhập

Đăng ký ngay

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.Morbi adipiscing gravdio, sit amet suscipit risus ultrices eu.Fusce viverra neque at purus laoreet consequa.Vivamus vulputate posuere nisl quis consequat.

Danh mục : Môi trường

Môi trường là tập hợp các yếu tố tự nhiên và xã hội bao quanh bên ngoài và có tác động tới một hệ thống, một cá thể hoặc sự vật nào đó.