Question
Truyền thông đặc quyền là sự tương tác giữa hai bên trong đó luật pháp thừa nhận mối quan hệ riêng tư, được bảo vệ. Bất cứ điều gì được truyền đạt giữa các bên vẫn được giữ bí mật ...
120 views

Question
Tham nhũng là hành vi lợi dụng chức vụ quyền hành để gây phiền hà nhũng nhiễu, khó khăn và lấy của dân.  Tham ô là hành vi lợi dụng quyền hành để gây thiệt hại cho tài sản của ...
101 views