Đăng ký ngay

Đăng nhập

Quên mật khẩu

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Đăng nhập

Đăng ký ngay

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.Morbi adipiscing gravdio, sit amet suscipit risus ultrices eu.Fusce viverra neque at purus laoreet consequa.Vivamus vulputate posuere nisl quis consequat.

Danh mục : Tài chính

Tổng hợp các câu hỏi về kiến thức Tài chính, tiền tệ được trả lời bởi các chuyên gia là thành viên của Hoidap.xyz

Câu hỏi
Kiểm soát vốn là đại diện cho bất kỳ biện pháp nào được thực hiện bởi chính phủ, ngân hàng trung ương hoặc cơ quan quản lý khác để hạn chế dòng vốn nước ngoài vào và ra khỏi nền ...
0
9 months 0 Câu trả lời 108 xem

Câu hỏi
Biến đổi là mức độ mà các điểm dữ liệu trong phân phối thống kê hoặc tập dữ liệu phân kỳ khác nhau, khác nhau từ giá trị trung bình, cũng như mức độ mà các điểm dữ liệu này ...
0
9 months 0 Câu trả lời 53 xem

Câu hỏi
Thuật ngữ comps (viết tắt của so sánh) mang ý nghĩa khác nhau tùy thuộc vào ngành và bối cảnh, nhưng đòi hỏi phải so sánh các số liệu tài chính và các yếu tố khác để định lượng hiệu ...
0
9 months 0 Câu trả lời 78 xem

Câu hỏi
Định giá là quá trình phân tích xác định giá trị hiện tại (hoặc dự kiến) của một tài sản hoặc một công ty. Có nhiều kỹ thuật được sử dụng để thực hiện định giá. Một nhà phân tích ...
0
9 months 0 Câu trả lời 69 xem

Câu hỏi
Tài chính là một thuật ngữ rộng mô tả các hoạt động liên quan đến ngân hàng, đòn bẩy hoặc nợ, tín dụng, thị trường vốn, tiền và đầu tư. Về cơ bản, tài chính đại diện cho quản lý ...
0
9 months 0 Câu trả lời 43 xem

Câu hỏi
CFO (viết tắt trong tiếng Anh là Chief Financial Officer) là giám đốc tài chính trong một doanh nghiệp. Công việc của CFO là quản lý tài chính như nghiên cứu, phân tích và xử lý các mối quan hệ ...
0
10 months 0 Câu trả lời 52 xem

Câu hỏi
Anonymous
Tiền ổn định là một hiện tượng tương đối mới trong lĩnh vực tiền điện tử. Đây là những loại tiền điện tử được dành riêng để giảm thiểu hành vi biến động của giá tiền điện tử. Theo quy ...
0
Anonymous 2 years 0 Câu trả lời 92 xem